Kinder- und Jugendtelefon
Nummer gegen Kummer e.V.

Hofkamp 108
42103 Wuppertal

Telefon: 0202 259059-0
Fax: 0202 259059-19
E-Mail: info@nummergegenkummer.de

Internet: www.nummergegenkummer.de


Ansprechperson(en): Beate Friese

NummergegenKummer 116 111 Kinder- und Jugendtelefon: 0800 1110333 Elterntelefon: 0800 1110550 E-Mail: em@il-Beratung Team von der „Nummer gegen Kummer“ Beate Friese, Dipl. Päd. em@il-Beratung und Öffentlichkeitsarbeit E-Mail: b.friese@nummergegenkummer.de Rainer Schütz, Dipl. Soz. Wiss Geschäftsführung und Elterntelefon E-Mail: r.schuetz@nummergegenkummer.de Heidi Schütz, Dipl. Psych. Kinder- und Jugendtelefon und Statistik E-Mail: h.schuetz@nummergegenkummer.de Anna Zacharias, Dipl.Päd. Jugendliche beraten Jugendliche E-Mail: a.zacharias@nummergegenkummer.de Maike Canisius, Dipl. Päd. email-Beratung E-Mail: m.canisius@nummergegenkummer.de Nina Pirk, Dipl. Soz. Wiss. Öffentlichkeitsarbeit, Projekt Safer Internet E-Mail: n.pirk@nummergegenkummer.de Sekretariat und Verwaltung Beate Bernsmüller b.bernsmueller@nummergegenkummer.de und Johanna Schlappa E-Mail: j.schlappa@nummergegenkummer.de

Sprechzeiten / Öffnungszeiten:

Angebote:

Zielsetzung:

Aufgaben: